Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Ελληνογαλλική Εβδομάδα Ολυμπισμού

Ελληνογαλλική Εβδομάδα Ολυμπισμού

Εκτύπωση E-mail

Με αφορμή την Ελληνογαλλική Εβδομάδα Ολυμπισμού που διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ελλάδας (1-6 Φεβρουαρίου 2021), οι καθηγητές των Γαλλικών παρουσίασαν ένα βίντεο με τις δράσεις του Γαλλικού τμήματος για τον Ολυμπισμό.

Semaine Franco-hellénique d’Olympisme
A l’occasion de la Semaine Franco-hellénique d’Olympisme en ligne qui est organisée par l’Institut Français de Grèce en partenariat avec L’Académie Olympique d’Athènes (1-6 février) les professeurs de français ont créé une vidéo où ils présentent les projets du département de langue française sur l’Olympisme.


Καλέστε μας

210 9904010